του Ίμρε Κέρτες

Ένας συγγραφέας πεθαίνει και αφήνει πίσω του ένα θεατρικό έργο στο οποίο έχει
γράψει – προβλέψει με ακρίβεια το μέλλον των ανθρώπων που άφησε πίσω του.

Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004