ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Πόλεμος και Κινηματογράφος», του Paul Virilio – Εκδόσεις Μεταίχμιο

Ο συγγραφέας, προσεγγίζει τη συστηματική χρήση των κινηματογραφικών τεχνικών κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων που πραγματοποιήθηκαν τον 20ό αιώνα.