Το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας αναζητεί υπεύθυνο για το εκπαιδευτικό-ερευνητικό πρόγραμμά του. Οι ενδιαφερόμενοι που θα κληθούν σε συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, θα πρέπει επίσης να έχουν: YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Π.Α.Κ.)


1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της Ελλάδος ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού του Εξωτερικού.
2) Πτυχίο ανωτάτης σχολής συναφές με το αντικείμενο.
3) Μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο
4) Επαγγελματική εμπειρία γύρω από το Χορό, με προτεραιότητα
σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια ( χορού, διδασκαλίας, έρευνας κ. λ. π.)
5) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
6) Καλή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
7) Συστάσεις απαραίτητες
8) Πείρα ζωής στο εξωτερικό ( χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη)


Πληροφορίες - Αιτήσεις στη Γραμματεία της Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας,  Φαρών και Ασίνης 11 Καλαμάτα Τ.Κ.24100, Τηλ.27210 95611, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00 π.μ. - 3.00μ.μ., επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά,  έως τις 10 Απριλίου 2008.

 
Με την παράκληση της δημοσίευσης