Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο: Οι εταιρείες κι-νηματογραφικής διανομής στην Ευρώπη
Το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο δημοσίευσε τον κατάλογο των εταιριών δι-ανομής εντός Ευρώπης και ειδικότερα εκείνων που διανέμουν «ευρωπαϊκές ταινίες - μη εθνικές». Πρόκειται για 128 εταιρίες σε σύνολο 829 που λειτουργούσαν στην Ευρώπη το 2005, σε συνολικά 28 χώρες. Οι εταιρείες έχου επιλεγεί βάσει πολλών και συγκεκριμένων κριτηρίων, εκ των οποίων το πλέον σημαντικό σχετίζεται με την αυτόματη υποστήριξη που δέχτηκαν από το πρόγραμμα MEDIA. Για χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα (π.χ. Κροατία, Τουρκία)
ως κριτήριο χρησιμοποιήθηκε η υποστήριξη που λαμβάνουν στη διανομή από το Eurimages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κατάλογος είναι εξαιρετικά χρήσιμος για τους κινηματογραφιστές, γιατί περιέχει πολλά και εκτενή στοιχεία για το προφίλ των εταιρείων, τη λίστα των ταινιών που έχουν διανείμει και περαιτέρω για το εύρος εργασιών των εταιριών διανομής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί μόνο στην αγγλική και σύντομα θα κυκλοφορήσει στην γαλλική και γερμανική. Κοστίζει 95€ (ISBN 10:92-871-6020-1 ISBN 13:978-92-871-6020-1) και μπορείτε να τον παραγγείλετε διαδικτυακά http://www.obs.coe.int).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

?    Esodoc Aνάπτυξη κοινωνικού ντοκυμαντέρ:
o    26 Μαίου-1η Ιουνίου, Ιταλία,
o    29 Ιουλίου - 4 Αυγούστου, Λεττονία,
o    4-11 Νοεμβρίου, Σουηδία,
o    Προθεσμία συμμετοχής: 16 Μαρτίου 2007

Το Esodoc είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ντοκυμαντέρ κοινωνικού περιεχομένου,που πραγματοποιείται από το Zelig Shool για ντοκυμαντέρ του Bolzano με την υποστήριξη του προγράμματος. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες για την παραγωγή ευρωπαϊκών ντοκυμαντέρ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα , την κοινωνική δικαιοσύνη και την προ-στασία του περιβάλλοντος, ειδικά στις υπό ανάπτυξη χώρες. Απευθύνεται στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τα ανωτέρω θέματα, καθώς και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Θα πραγματοποιηθούν 3  εκπαιδευτικά εργαστήρια της μιας εβδομάδας κατά τη διάρκεια 6 μηνών. Στη διάρκεια των εργαστηρίων αυτών 22 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ομαδικά και ατομικά το σχέδιό τους:
?    1ο εργαστήριο: 16 Μαΐου- 1 Ιουνίου 2007, Ιταλία
?    2ο εργαστήριο: 29 Ιουλίου- 4 Αυγούστου , Λετονία
?    3ο εργαστήριο: 4 - 11 Νοεμβρίου 2007, Σουηδία  
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική
Προθεσμία συμμετοχής: 16 Μαρτίου 2007
Έξοδα συμμετοχής :1200 ευρώ. Υποτροφίες μπορούν να ζητηθούν από τους οργανωτές.

Περισσότερες Πληροφορίες:
Thomas Righetti / ESoDoc Project Assistant
Mob +39 335 5956842
www.esodoc.eu
 
?    EUROPEAN FILMS CROSSING BORDERS, 14-16 Μαΐου, Κάννες Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 4 Απριλίου 2007.

Το 13ο εργαστήριο του EUROPEAN FILMS CROSSING BORDERS θα πραγματοποιηθεί στις Κάννες , κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών , από τις 14 έως 16 Μαΐου 2007, με την υποστήριξη του προγράμματος MEDIA. Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του ο/α τομέα που επιθυμούν να μάθουν τρόπους εκμετάλλευσης των σχεδίων τους στη διεθνή αγορά. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν θέματα όπως αγορές και φεστιβάλ, οι διαπραγματεύσεις με αγοραστές και πράκτορες πωλήσεων, το pitch, νομικά θέματα, μηχανισμοί στήριξης του ο/α τομέα κλπ.

Κόστος συμμετοχής: 640 ευρώ για εγγραφές μέχρι τις 5 Μαρτίου
Προθεσμία συμμετοχής: 4 Απριλίου

Περισσότερες Πληροφορίες:
Andrea de Gregorio/ Brigitte Veyne
Fondacion Autor/SGAE
C/Barbara de Braganza,7
Madrid 28004, Spain
Τηλ.:++34 915 03 6894
Φαξ:++34 915036876
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.eufilmscrossingborders.comm, www.fundacionautor.org
      
?    Επιμορφωτικό πρόγραμμα συμπαραγωγής Ιστορικών ντοκιμαντέρ-History Doc, Αθήνα, Προθεσμία συμμετοχής: 11 Απριλίου 2007

Η ΕΡΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την αναβάθμιση της ελληνικής παραγωγής ντοκι-μαντέρ, και σε συνεργασία με τη Βουλή-Τηλεόραση, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το «Επιμορφωτικό πρόγραμμα συμπαραγωγής Ιστορικών ντοκιμαντέρ-History Doc», το οποίο από φέτος γίνεται διεθνές. Πρόκειται για ένα ειδικευμένο πρόγραμμα που προσφέρει στους Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του οπτικοαουστικού χώρου εξειδικευ-μένη τεχνογνωσία για τη διεθνή συμπαραγωγή ταινιών με ξένα τηλεοπτικά δίκτυα και εταιρείες παραγωγής. Συνδιοργανωτές και χρηματοδότες του προγράμματος είναι η ΕΡΤ και η Βουλή–Τηλεόραση ενώ το περιεχόμενο και η υλοποίησή του πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ντοκιμαντέρ-EDN σε συνεργασία με την ΕΡΤ. Στο πρόγραμμα διδάσκουν διακεκριμένα στελέχη τηλεοπτικών οργανισμών όπως ΒBC, ZDF, HISTORY CHANNEL, DISCOVERY CHANNEL κ.ά, καθώς και ανεξάρτητοι σκηνοθέτες και παραγωγοί από όλο τον κόσμο. Το History Doc 2007, θα υλοποιηθεί στην Αθήνα σε τρεις φάσεις:
Η Α΄ Φάση-Σεμινάριο (Θεωρία) θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 7 έως 11 Μαΐου 2007. Διακεκριμένοι ομιλητές θα αναπτύξουν τα στάδια παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ, από την σύλληψη της ιδέας έως την παραγωγή της ταινίας, με έμφαση στη συγγραφή σεναρίου, στην έρευνα και χρήση αρχειακού υλικού, στα δικαιώματα χρήσης αρχείων κ.ά.
Η Β΄Φάση-Σεμινάριο (Εφαρμογή) θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2007 (12-13/07) με έμφαση στην παραγωγή, τη χρηματοδότηση, το διεθνές μάρκετινγκ και τη διανομή μίας ται-νίας ντοκιμαντέρ. 
Η Γ’ Φάση-Εργαστήριο, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2007 (1-3/10). Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις προτάσεις  παραγωγής τους σε μικρές ομάδες εργασίας με την καθοδήγηση σημαντικών εκπροσώπων τηλεοπτικών καναλιών και φορέων παραγωγής. Στο εργαστήριο συμμετέχουν 18 προτάσεὶ‚ που αναπτύσσονται για τη διεθνή αγορά.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας ενώ η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική.
Οι ειδικότητες που μπορούν να το παρακολουθήσουν είναι σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, παραγωγοί, ιστορικοί, ερευνητές και δημοσιογράφοι.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΡΤ και τη Βουλή-Τηλεόραση. Ειδικά για τη συμμετοχή στη Γ΄Φάση του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις παραγωγής τους στο EDN (το Σεπτέμβριο 2007) το οποίο θα επιλέξει τις  προτάσεις για το εργαστήριο.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα  http://panorama.ert.gr έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007.
 
Περισσότερες Πληροφορίες:
τηλ: 210 7761381
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://panorama.ert.gr (Σεμινάρια Επιμόρφωσης)
Η κατάθεση των φακέλων συμμετοχής θα γίνεται καθημερινές, από 08.30 έως 14.00, στη διεύθυνση: ΕΡΤ ΑΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 ΑΘΗΝΑ 115 27 για το «Επιμορφωτικό πρόγραμμα συμπαραγωγής Ιστορικών ντοκιμαντέρ-History Doc».

?    ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 26 Φεβρουαρίου-23 Μαρτίου 2007, Αθήνα

Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος  και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ διοργανώνουν κύκλο εξειδικευμένων σεμιναρίων – εργαστηρίων για την τέχνη και την Τεχνική της Σεναριογραφίας. Κορυφαίοι του είδους θα καθοδηγούν όλους τους ενδιαφερόμενους από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την προώθηση του έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε ιδιώτες , επαγγελματίες, σπουδαστές αλλά και το ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται για δεύτερη φορά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου. Αποτελούνται από θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα για την πληρέστερη και ολοκληρωμένη κατανόηση του αντικειμένου.

Περισσότερες Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Κοδριγκτώνος 16, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο:210- 8224074    

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

?    Europa Cinemas, υποστήριξη σε ψηφιακή προβολή για το έτος 2006, Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 16 Μαρτίου 2007

Το Europa Cinemas για δεύτερη χρονιά υποστηρίζει την προβολή ευρωπαϊκών ταινιών σε ψηφιακή μορφή. Η υποστήριξη αυτή  αφορά όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες χωρών μελών του προγράμματος MEDIA , που διαθέτουν ψηφιακό εξοπλισμό και που έχουν προβάλει ευρωπαϊκές ταινίες με τον εξοπλισμό αυτό κατά τη διάρκεια του έτους 2006.
Προθεσμία υποψηφιοτήτων: 16 Μαρτίου 2007
Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται on line στην ιστοσελίδα του EUROPA CINEMAS : http://www.europa-cinemas.org/en/programmes/cinema_numerique/mesures_soutin.php
 
Περισσότερες  Πληροφορίες:
Jean-Baptiste Selliez
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.europa-cinemas.org


?    ATHENS.ANIMFEST 07, Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινουμένων  Σχεδίων, 15-21 Μαρτίου 2007, Αθήνα

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινουμένων Σχεδίων οργανώνει το Athens.animfest07, που θα πραγματοποιηθεί από 15-21 Μαρτίου 2007 στον κινηματογράφο Τριανόν Filmcenter, στην Αθήνα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει αρκετές εκδηλώσεις: προβολές ταινιών, αφιερώματα, εργαστήριο και ημερίδα για τη μεταγλώττιση ταινίων κινουμένων σχεδίων (animation). Συγκεκριμένα την Πέμπτη 15 Μαρτίου οι εισηγητές, οι οποίοι προέρχονται από διάφορους τομείς του ο/α τομέα θα αναπτύξουν απόψεις και εισηγήσεις για τo θέμα. Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη του MEDIA DESK HELLAS και της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας.

Περισσότερες  Πληροφορίες:
Βασιλική Βλάχου (υπεύθυνη ημερίδας)
Τ:+30-2107292694, 2106443013
Φ: +30-2107292678
+30-694229655
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.animationcenter.gr