{mosimage}Η καλλιτεχνική συνάντηση σύγχρονης τέχνης Βelle Arte Lamia 2007 είναι η τρίτη κατά σειρά που διοργανώνεται το φθινόπωρο του 2007. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε ένα σταθερό πλαίσιο επικοινωνίας, και ανταλλαγής ιδεών, απόψεων καθώς και γνωριμίας με τις νέες τάσεις όπως αυτές εμφανίζονται σε όλο το φάσμα της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Γενικοί όροι
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής που ξεκινά την 1 η Μαρτίου 2007  λήγει οριστικά την 30η Ιουνίου 2007.
Με τη δήλωση συμμετοχής του, ο κάθε δημιουργός αποδέχεται αυτόματα το σύνολο των όρων και των κανονισμών, που ορίζονται από τον διοργανωτή.
Στην καλλιτεχνική συνάντηση σύγχρονης τέχνης Βelle Arte Lamia 2007, μπορούν να συμμετάσχουν δημιουργοί ασχέτως ηλικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας.
Oι συμμετέχοντες οφείλουν να σεβαστούν τους νομικούς όρους του Διαγωνισμού.
Όλα τα στοιχεία που θα δηλωθούν από τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους πρέπει να είναι αληθή.
Η Belle Arte Lamia 2007 θα περιλαμβάνει τους εξής τομείς:
1ο Διαγωνιστικό τμήμαστις κατηγορίες ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ / VIDEO ART ΓΛΥΠΤΙΚΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
2ο open Belle Arte Lamia 2007, που θα περιλαμβάνει εκθέσεις
έργων μεμονωμένων καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών ομάδων καθώς και συμμετοχές κατόπιν παραγγελίας από τους διοργανωτές. Όλες οι συμμετοχές στο τμήμα open Belle Arte Lamia 2007 θα είναι εκτός διαγωνισμού.
3ο hotel Belle Arte Lamia 2007, παράπλευρες δραστηριότητες, φιλοξενία καιάλλων μορφών τέχνης, όπως χορός ,θέατρο, μουσική καθώς και διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίου γλυπτικής και ημερίδας με θέμα <<Η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της>>

Διαδικασία συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο μέσω του δικτυακού τόπου www.belleartelamia.org Για να είναιέγκυρη η δήλωση, ο κάθε υποψήφιος πρέπει: ¬να συμπληρώσει όλα τα πεδία στην αίτηση συμμετοχής, τηλέφωνο επικοινωνίας, email κ.ά
¬ να δηλώσει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής
¬ να αποστείλει την φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονικά οριστικά μέχρι 30 Ιουνίου.
Ο κάθε υποψήφιος μπορείνα συμμετάσχειμόνο με ένα έργο ανά κατηγορία, αλλά μπορεί να συμμετάσχει σε παραπάνω από μία κατηγορίες όπου θα πρέπει σε κάθε κατηγορία να κάνει ξεχωριστεί αίτηση.
Ως οριστική ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα ορίζεται η 30η Ιουνίου 2007. Το διάστημα 1 η – 30 Ιουλίου 2007 θα πρέπει να έχουν φτάσει στην κατοχή των διοργανωτών όλα τα έργα που θα συμμετάσχουν και στο διαγωνιστικό κομμάτι και στο open (εκθέσεις εκτός συναγωνισμού).
Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με φωτογραφία (ψηφιακή)υψηλής ανάλυσης 500Χ600 dpi προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αναμνηστικό κατάλογο με τα έργα συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον αναμνηστικό κατάλογο έχουν μόνο τα έργα που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα. Έργα που θα φτάσουν στην κατοχή των διοργανωτών μετά την 30η Ιουλίου δε θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό τμήμα, ενώ αβέβαιη θα είναικαιη συμμετοχή τους στο τμήμα OPEN (εκθέσεις εκτός συναγωνισμού). Για αποστολή έργων μετά την 30η Ιουλίου θα πρέπει να έχει προϋπάρξει συνεννόηση με τους διοργανωτές.
Για τους συμμετέχοντες στις κατηγορίες video art, Ζωγραφικής και Φωτογραφίας πρέπει να δοθεί προσοχή στους επιμέρους όρους:
Προδιαγραφές για συμμετοχή.
Α. Κατηγορία international video art
¬Το έργο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) λεπτά σε διάρκεια
¬Το έργο θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή dvd και σε 5 αντίτυπα.
¬Το έργο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα,
¬ Σύντομο βιογραφικό του δημιουργού (έως 300 λέξεις)
¬Το έργο, που θα υποβληθεί σε 5 αντίτυπα, μέχρι 30 Ιουλίου, πρέπεινα συνοδεύεται από μικρή ψηφιακή φωτογραφία η αφίσα καιτον τίτλο του έργου. Οι διαστάσεις της φωτογραφίας ή της αφίσας πρέπει να είναι 200 pixels πλάτος ,300 pixels ύψος και σε μορφή  jpg.
Β. Κατηγορία Φωτογραφία
¬Η συμμετοχή στην κατηγορία της φωτογραφίας θα αποτελείται από μία (1 ) φωτογραφία διαστάσεων περίπου 50X70 έως 70X100 τυπωμένη σε φωτογραφικό χαρτί kappa¬fix. ¬Δεκτές θα γίνουν οι συμμετοχές οι οποίες θα αποσταλούν μέχρι την 30η Ιουλίου. ¬Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν κατά τέτοιο τρόπο που να μπορούν να αναρτηθούν στην έκθεση, π.χ γατζάκια ή άλλα μέσα για να κρεμαστούν από καρφί σε τοίχο.
Γ. Κατηγορία Κατασκευές / Γλυπτική
¬Οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν με έργο σ’ αυτή την κατηγορία δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις διαστάσεις. Σε περίπτωση μόνο πολύ μεγάλων διαστάσεων καλό είναι να υπάρξει προηγούμενη επικοινωνία με τους διοργανωτές. ¬Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προβλέπεται από τους διοργανωτές. ¬Τα έργα που χρειάζονται συναρμολόγηση, παροχή με ηλεκτρικό ρεύμα ή είναι μεγάλων διαστάσεων θα τοποθετούνται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
Δ. Κατηγορία Ζωγραφική / Χαρακτική
¬Περιορισμοί ως προς τις διαστάσεις δεν υπάρχουν στην κατηγορία της ζωγραφικής. ¬Για τα έργα μεγάλων διαστάσεων θα υπάρξει επικοινωνία για τη διεύθυνση και το χρόνο αποστολής. ¬Όλα τα έργα Ζωγραφικής πρέπει να αποστέλλονται με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να αναρτηθούν στην έκθεση. Σύρματα ή γατζάκια για να κρεμαστούν από καρφί σε τοίχο. Έργα που απαιτούν ειδική μεταχείριση ή σύνδεση θα τοποθετούνται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Νομικοί Όροι
Με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνούν, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής, πως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ο διοργανωτής αποκτά το δικαίωμα να προβάλει τα έργα τους online ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο ευρύ κοινό.
Οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπουν επίσης στον διοργανωτή να χρησιμοποιήσει τα ονόματα, φωτογραφίες, ή βιογραφικά στοιχεία που έχουν επιδώσει κατά την υποβολή του έργου τους, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της προβολής της διοργάνωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι, επιτρέπουν επίσης στον διοργανωτή να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου τους προκειμένου να δημιουργηθούν προωθητικά διαφημιστικά για τις ανάγκες της προβολής, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής.
Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές και βλάβες που θα προκληθούν στα έργα κατά τη μεταφορά η κατά τη διάρκεια της έκθεσής τους και δεν υποχρεούνταισε καταβολή αποζημιώσεως αν και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους.
Όλα τα έξοδα αποστολής των έργων καθώς και τα έξοδα επιστροφής τους επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και όχι τους διοργανωτές.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και των προθεσμιών κατάθεσης των έργων καθώς και του χρόνου διεξαγωγής της έκθεσής τους αν αυτό κριθείαναγκαίο, ενώ για οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν μπορούν να παραχωρήσουν το έργο τους στους διοργανωτές προκειμένου να δημιουργηθείη μόνιμη συλλογή BELLE ARTE LAMIA σύγχρονης τέχνης. Όσοι επιθυμούν να παραχωρήσουν το έργο τους θα πρέπει να το δηλώσουν στην αίτηση τους και να έρθουν σε επικοινωνία με τους

διοργανωτές.
Διακρίσεις ¬Βραβεία
Συνολικά θα απονεμηθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι ανά κατηγορία καθώς και 1 βραβείο κοινού.
Βραβεία: 1οΒραβείο 2οΒραβείο 3o Βραβείο
Έπαινοι 1ος Επαινος 2ος Επαινος 3ος Επαινος
Βραβεία ΑΚΤΟ (λεπτομέρειες σχετικά με τα βραβεία που θα απονείμει ο ΑΚΤΟ θα ανακοινωθούν σύντομα).
H προκήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού έχει κατατεθεί σε συμβολαιογραφικό γραφείο

Οι διοργανωτές
 {mosimage}